Drenaże, odwadnianie, izolacja

Wykonujemy drenaże wykorzystując przy tym najnowsze technologie.


Zakres usług:

• montaż systemów odwodnieniowych (odwadnianie i osuszanie budynków)

• izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, pionowe i poziome w obiektach zarówno nowych jak i istniejących)

• izolacje termiczne fundamentów (XPS)